ДАЛЬС

Нэгэнтээ огцом хөдлөн цааш эргэх байдал - Дальс дальс хийн ухарна. “Утга дэлгэрэнгүй...