ДАЛЧ

Дал шатааж мэргэлдэг хүн; далны төлөгч - Далч хүн далан худалч. Монгол ардын дэлгэрэнгүй...