ДАЛХАН

Ердөө дал, чүү чай дал: далхан жин (дөнгөж далан жин), далхан зоос (ердөө далан дэлгэрэнгүй...

далхан жин дөнгөж далан жин
далхан зоос ердөө далан зоос
далхан удаа дөнгөж далан удаа