ДАЛЛУУР

1. Хүнийг даллан дуудах юм: даллуураар даллах (хурц тод өнгийн ба бараа сүртэй юмаар даллан дэлгэрэнгүй...


2. Тарвага агнахад хэрэглэдэг тусгай зүйл, хэрэгсэл, сарлаг, адууны цагаан, цайвар сүүл, хурц тод өнгийн бөс даавуу зэрэгт оосор, бариул хийж дэлгэрэнгүй...
даллуураар даллах хурц тод өнгийн ба бараа сүртэй юмаар даллан дуудах
даллуур бариад далласаар нүхэнд дөхөх тарвагыг даллан хошхируулж дөхөх