ДАЛЛАХ

1. Биеэс зайтай байгаа хүнийг гар болон алчуур мэт юм барьж эргүүлэн нааш ир гэж дохио өгөх, даялан дуудах: дэлгэрэнгүй...


2. Мэндчилэн ёс хүргэх - Хүмүүс түүнд баяр хүргэх мэт гар даллаж энэ их хүнтэй сэтгэл зүрхээрээ ярьж байлаа. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй;
3. Буян хишиг хурайлан дуудах.

алчуураар даллах алчуураар дохих
гараараа даллах гараа үеэр эргүүлэн дохих
үнэгний сүүлээр даллах залилах, мэхлэх