ДАЛИХ I

1. Мал сүрэг, хөсөг цувааны түрүү нь чигээ бага зэрэг өөрчилж таших: адууны түрүү хойш далих (түрүүлж дэлгэрэнгүй...


2. Хэвийн байдлаас гажиж жишүү, далиу болох: банз далих (банз гажих), нум далих (нум эгц биш болох), уурга дэлгэрэнгүй... (уурга мурийх) - Шуурганд гуядуулж, банз нь далиад... С.Удвал. Их хувь заяа;

3. Шингэн юмны дээгүүр хөвж буй зүйлийг нэг тийш ярж зайлуулах: тосыг нь далих (тосыг нь ярах).

адууны түрүү хойш далих түрүүлж яваа адуу чигээ өөрчлөн хойш эргэх
банз далих банз гажих
нум далих нум эгц биш болох
уурга далих уурга мурийх
тосыг нь далих тосыг нь ярах
Ижил үг:

ДАЛИХ II