ДАГАМНАХ

Дагамдаа хийж авах, хармаалах, халааслах: юмаа дагамнах (юмаа халааслах).