ДАГДАС :

дагдас хийх (а. Огцом дагдайх; б. Ихэд цочин айсхийх).