ДАГДГАР I

Богино давчуу, дэгдгэр: дагдгар майхан (намхан жижигхэн майхан), дагдгар тэрлэг дэлгэрэнгүй...

дагдгар майхан намхан жижигхэн майхан
дагдгар тэрлэг оодгор бариу тэрлэг
дагдгар хормой хэтэрхий богино хормой
Ижил үг:

ДАГДГАР II