ДАГЖИХ I

1. Айж чичрэх, салганан бөмбөгнөх - Бадрангуйн ирснээс хойш Долгорын бүх л бие хүйт оргин дагжиж чухам юу хэлж дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. Даарч хөрснөөс давжигнах: бие дагжих (бүх биеэрээ чичрэх), шүд дагжих (даарснаас шүд хоорондоо хавирах, дэлгэрэнгүй...
бие дагжих бүх биеэрээ чичрэх
шүд дагжих даарснаас шүд хоорондоо хавирах, цохилдох
эрүү дагжих эрүү хавийн булчин шөрмөс өөрийн эрхгүй татвалзах
Ижил үг:

ДАГЖИХ II