ДАГЗДАХ

Дагз руу нь цохих.

Худлаа хэлэх эсвнл хууран мэхлэх

Жишээ нь: Сараа эгч намайг дагздаад худлаа олигтой зураг аваагүй байна.

Зочин 2018-04-23 09:19:45