ДАГИР

1. Хүний ханилгаагүй, зожиг, хөндий хүйтэн, дан ганц: дагир айл (мэнд ус, цай идээгүй хүйтэн хөндий дэлгэрэнгүй...


2. Ядаж зүдсэн, унааширсан, дөжир хашин морь: дагир морь (давтаж хашраасан морь), дан дээлт барилдаач, дагир морьт дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (юм муудах тусмаа хайрлагдахгүй болдог гэсэн санаа);

3. Бодлогогүй, олиггүй: дагир зан (овилгогүй муу авир);
4. [шилжсэн] Хамар хатгах өвсгүй, дагтаршсан халцгай газар: дагир газар (улаан халцгай газар).

дагир айл мэнд ус, цай идээгүй хүйтэн хөндий айл
дагир хүн олонтой нийцгүй, зожиг ганцаар хүн
дагир морь давтаж хашраасан морь
дан дээлт барилдаач, дагир морьт уралдаач юм муудах тусмаа хайрлагдахгүй болдог гэсэн санаа
дагир зан овилгогүй муу авир
дагир газар улаан халцгай газар