ДАГИРДАХ

Дагир нь зохисгүйдэх, яах ийхийн зуургүй дагир болох: даага унавал дагирдах (даага унавал нийцгүй дэлгэрэнгүй...