ДАГЗДУУЛАХ

1. Малгай тэргүүтнийг дагз руу тавьсхийж өмсөх: дагздуулан өмсөх (малгай сэлтийг ар дагзан дээрээ дэлгэрэнгүй...


2. Дагз руугаа цохиулах.