ДАГЗ

Толгойн арын хэсэг: толгой дагз [хоршоо] (хүний толгой болон толгойн ар хэсэг) - Хөвчдөх гэдэг нь дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.

толгой дагз хүний толгой болон толгойн ар хэсэг