ДАГЖРАХ

1. Дагжих чичрэх: дагжрах чичрэх [хоршоо] (байдгаараа давдганан чичирч байх) - Цасыг нь малтаж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Дагжир болох: газар дагжрах (газар дагтаршин хатуурах).

дагжрах чичрэх байдгаараа давдганан чичирч байх
газар дагжрах газар дагтаршин хатуурах