ЭЛБЭНХ
/ амьтан /

1. Үнэгтэй адилавтар хар загал зүстэй нэг зүйлийн үслэг амьтан;


2. Уг амьтны арьсаар хийсэн үслэг эдлэл: элбэнх хүрэм (элбэнхийн арьсаар хийсэн богино хувцас).