ЭЛБЭРЭЛ

Элбэрэх үйлийн нэр: элбэрэл үзүүлэх (хэн нэгэнд ачлал, асрал хүндлэл үзүүлэх), ачлал дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (тус дэм үзүүлж, асарч тойлох нь) - Ер бүсгүй хүнээ энэ чинь л элбэрэл биш үү. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., элбэрэл тахимдуу [хоршоо] (ачлал элбэрэл) - Хаан хэдийгээр тахимдуу үгүйд тэнгэрийн аянга лугаа хавсарч нэгэн адил чанга чанд хараахан элбэрэл тахимдуу үгүй ардыг цаазаар айлгана. В.Инжаннаши. Хөх судар.

элбэрэл үзүүлэх хэн нэгэнд ачлал, асрал хүндлэл үзүүлэх
ачлал элбэрэл тус дэм үзүүлж, асарч тойлох нь
элбэрэл тахимдуу ачлал элбэрэл