ДАГАХ

1. Юмны хойноос бараадан ойрхон явах, хамт байх: нохой дагах (а. Нохойн араас дагаж явах; б. Ямар нэг дэлгэрэнгүй...


2. Ойшоон зөвшөөрөх, аялдах: дагаж дарвих (ямар нэг онцын зорилтгүйгээр бусдыг дагаж элдэв хөдөлгөөнд оролцох), даган дэлгэрэнгүй... (а. Бусдын олсон амжилт, ямар нэгэн баярт явдалд сэтгэл санаа татагдан хөгжин баясах - Цас, хөгжим хоёр бие биеийгээ даган баясах мэт сэтгэлд таатай тэр байдал удсангүй өөрчлөгдөж хорвоо дэлхий үзэгдэхээ болив. Л. Түдэв. Цагаан үхэл; б. [шашин] Ном хуруулах үед шашны жаяг ёсны дагуу хамтаар сүсэглэх) - Даган баясагч нь би болъё! Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;

3. Дуурайн хамтрах: дууг дагаж дуулах (дуу хөгжмийг дуурайн аялах);
4. Бууж өгөх, дагаар орох: дайсан этгээд дагах (бууж өгч, харьяанд орох), ая дагах (бусдын ая эвийг харж явах) - дэлгэрэнгүй... Жанжин хэчнээн их ч олны аясыг дагана. Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон;

5. Мөрдөх, журамлах: зарлигийг дагах, заншил дагах (ёс заншлыг биелүүлэх), тушаал дагах (тушаал ёсоор явах), дэлгэрэнгүй...
6. Мөшгөх, нэхэх: дагаж нэхэх (хүн амьтны араас салалгүй дагаж мөрдөх) - Тэр бүсгүйд сэжиг авахуулалгүй дагагтун. дэлгэрэнгүй...
7. Адуулах, хариулах, маллах: мал дагах (маллах, мал хариулах) - Халуунд халж, хүйтэнд хөрж малын хойноос даган гадаа гандаж, дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас;
8. Байх: яс дагаж мах [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйлийг зөв олж сонгож чадвал, түүнээс заавал үр өгөөж гардаг гэсэн санаа).

нохой дагах а. Нохойн араас дагаж явах; б. Ямар нэг зүйлийн араас нохой дагаж явах - Ачаатай тэрэгний араас нохой дагажээ. Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн
хүн дагах а. Араас дагах; б. Хүнтэй хамт явах гэж дурлах
голын хөвөө дагаж явах голын эрэг хөвөөг бараадан явах
дагаж дарвих ямар нэг онцын зорилтгүйгээр бусдыг дагаж элдэв хөдөлгөөнд оролцох
даган баясах а. Бусдын олсон амжилт, ямар нэгэн баярт явдалд сэтгэл санаа татагдан хөгжин баясах; б. [шашин] Ном хуруулах үед шашны жаяг ёсны дагуу хамтаар сүсэглэх
дууг дагаж дуулах дуу хөгжмийг дуурайн аялах
дайсан этгээд дагах бууж өгч, харьяанд орох
ая дагах бусдын ая эвийг харж явах
зарлигийг дагах, заншил дагах ёс заншлыг биелүүлэх
тушаал дагах тушаал ёсоор явах
бух дагах үнээ буханд гарах
дагаж нэхэх хүн амьтны араас салалгүй дагаж мөрдөх
мал дагах маллах, мал хариулах
яс дагаж мах аливаа зүйлийг зөв олж сонгож чадвал, түүнээс заавал үр өгөөж гардаг гэсэн санаа

ёс дагах

Хүн ёс дагана. Нохой яс дагана. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 04:11:57