ДАГАЦ

Дагах шинж, дагах чанар, дагах байдал: дагац үг [хэл шинжлэл] (өмнөх өргөлтөт үгтэй нь хамжин хэлдэг дэлгэрэнгүй...