ДАГАМХАЙ

Байнга дагадаг - Долигонуур ая аашаа дагамхай байдаг ажээ. С.Дашдооров. Говийн дэлгэрэнгүй...