ДАГАМТГАЙ

Дагах дуртай, их дагадаг - Улцанг утаа дагамтгай, уудгийг нохой дагамтгай. дэлгэрэнгүй...