АРАЛ V
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Нэг зүйлийн зэрлэг жимс - Алтайн арлын амт нь сайхан. Чойжинжав нар. Ойрад аялгууны үг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АРАЛ I

АРАЛ II

АРАЛ III

АРАЛ IV