АРАЛ II

Сур жирэм мэтийг дотуур нь оруулан татаж, хэлэнд нь хатган тогтоох, дөрвөлжин, дүгрэг хэлбэрийн хэрэгсэл: дэлгэрэнгүй... (бүсний цагариг), гуулин арал (гуулиар хийсэн арал) - Гуулин аралтай, өргөн суран бүс бүсэлсэн дөч орчим насны эрэгтэй хүн орж ирэв. Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.

бүсний арал

бүсний цагариг

гуулин арал

гуулиар хийсэн арал

Ижил үг:

АРАЛ I

АРАЛ III

АРАЛ IV

АРАЛ V