АРАЛ IV

Нуур далай, гол мөрөн доторх бүх талаараа усаар хүрээлэгдсэн хуурай газар - Уг домог нь Цагаан нуурын баруун хойт дэлгэрэнгүй...

далайн арал

далай дундах хуурай газар

нуурын арал

нууран дунд байгаа хэсэгхэн хуурай газар

арал хүлхи

далай тэнгисээс арал маягаар цухуйж ханалан байрласан уул нурууны тогтоц

арлын улс

бүх нутаг дэвсгэр нь арал  дээр орших улс

арал хойг

усаар хүрээлэгдсэн болон далай тэнгисийн ус руу түрж орсон хэсэгхэн хуурай газар

хагас арал

гурван талаасаа усаар хүрээлэгдээд нэг тал нь эх газартай нийлсэн хуурай газар

Ижил үг:

АРАЛ I

АРАЛ II

АРАЛ III

АРАЛ V