АРАЛДИ II
/ ургамал /

Сараантан овгийн сонгинолог булцуутай, багц цэцэгтэй, хааяа түрүү хэлбэртэй, нэгэн зүйл чимэглэлийн өвс.

Ижил үг:

АРАЛДИ I