АРАЛЖИН I

Тогтворгүй, олон ааштай, элдэв авиртай, аралжаан: аралжинтай амьтан (олон ааштай яхир амьтан).

Ижил үг:

АРАЛЖИН II