АРАЛ I

1. Тэрэг чарганд морь мал хөллөж чирэхэд зориулан бэлдсэн урт хоёр гуя мод - Талын бургаасны бүдүүнийг нь аргалын дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., арал хугарах (тэрэгний гуя мод хугарах), арал авах (а. Гол гатлахад ус тэрэгний арлаас давах; б. Гол мөрний ус эргээсээ халих), арал даахгүй (а. Тэрэгний өрөөсөн арал өргөж дийлэхгүй; б. [шилжсэн] Ажил хийж мэдэхгүй, ажилд огт нэмэргүй), арлын шар (а.  Тэргэнд хөллүүлж сурсан шар үхэр; б. [шилжсэн] Үгэнд оромхой, ажилд сайн хүн);


2. Гол мөрний урсгал хашсан хоёр эрэг. 

арал хугарах

тэрэгний гуя мод хугарах

арал авах

а. Гол гатлахад ус тэрэгний арлаас давах; б. Гол мөрний ус эргээсээ халих

арал даахгүй

а. Тэрэгний өрөөсөн арал өргөж дийлэхгүй; б. [шилжсэн] Ажил хийж мэдэхгүй, ажилд огт нэмэргүй

арлын шар

а.  Тэргэнд хөллүүлж сурсан шар үхэр; б. [шилжсэн] Үгэнд оромхой, ажилд сайн хүн

Ижил үг:

АРАЛ II

АРАЛ III

АРАЛ IV

АРАЛ V