АРАЛ III

1. Хүн, амьтны нуруу, өндөр - Хүнд биетэй, арал ихтэй, хүлээц сайнтай, дуу цөөнтэй, хүү нь гэвэл эцгийн хэвэнд дэлгэрэнгүй...Д.Пүрэвдорж. Шарлингийн Хар Хас., арал сайтай морь (биерхүү том морь), арал сайтай бөх (бие томтой, өндөр бөх), арал дутах (нуруу чац дутах);


2. Баян чинээлэг: арал сайтай айл (чинээлэг айл).

арал сайтай морь

биерхүү том морь

арал сайтай бөх

бие томтой, өндөр бөх

арал дутах

нуруу чац дутах

арал сайтай айл

чинээлэг айл

Ижил үг:

АРАЛ I

АРАЛ II

АРАЛ IV

АРАЛ V