АРХЛААН
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Морь мал аргамжих уяа, аргамж - Морины чинь архлаан ут (урт) болчихжээ. Яриа.