САЙДАЛЦАХ

1. Сайн бололцох;


2. Эвл‎эрэн нэгдэх: сайдалцах муудалцах [хоршоо] (эвлэрч эвдрэх) - Гучин хэдэн жил ханилахдаа сайдалцаж муудалцаж явсан нь дэлгэрэнгүй... Д.Намсрай. Тооройн төгөл.