САЛГУУДАХ

Салгуу, зайтай болох, хоорондын зай нь холдох - Хорлох гэвэл нутаг салгуудахгүй, өрлөх гэвэл хутга иргүйдэхгүй дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.