АСХАВЧ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Асуух нуруу - Асхавчий нь нугалах уу? Нугал, нугал. Ю.Цэндээ. Дөрвөд аялгууны язгуурлаг дэлгэрэнгүй...