АЧИЛДУУЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Хоёр хөлөө солбин тавих, зогсох - Хөлөө ачилдуулан тавьж бүжиглэв. Яриа.