БААМ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Зэсээр хийсэн отрын тогоо.