БАДАМЧЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Соотгонох, бадам цэцэг мэт болох - Баруун багсад бадамчлан эргээд... Б.Катуу. Алтайн дэлгэрэнгүй...