БАЛЧИН II
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Үзэсгэлэнтэй - Манай Атайн Урианхайн дунд Балчин хээрийн явдал гэдэг хуурын сайхан ая байдаг. Яриа.

Ижил үг:

БАЛЧИН I

БАЛЧИН III: