БАНЖААР
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Адил, тэнцүү - Бид хоёрын хийсэн юм энэ удаа бараг банжаар болжээ. Лүнтү. Ойрад нутгийн дэлгэрэнгүй...