БАЛЧИН I

1. Нумны бариулын хоёр талд илэг хадах газар;


2. Зэмсэг хадаагүй, хазаар хударганы оосор;
3. Дээлийн нударгыг залгах газарт гарсан хуниас.

Ижил үг:

БАЛЧИН II

БАЛЧИН III: