БАЛЧИРДАХ

1. Балчир нь хэтрэх, томоогүйдэх: бие балчирдах (насанд хүрээгүйгээс зохисгүйтэх, томоогүйдэх);


2. Туршлагагүйдэх - Аргагүй л балчирдаж байна даа. Ж.Дамдин. Үймээний жил.