БАЛЧИХ IV

Балчигнах, шавартай газраар явах.

Ижил үг:

БАЛЧИХ I

БАЛЧИХ II

БАЛЧИХ III