БАЛЬДАХ I

Элбэгжүү байдал гаргах, бульдах: унд хоолоор бальдах (унд хоолоор цалгих).

Ижил үг:

БАЛЬДАХ II