БАЛЬДАХ II

Айж эмээснээс мөн ядарснаас хөл дайвах, гуйвалзах.

Ижил үг:

БАЛЬДАХ I