БАЛЧИХ I

Бусдыг ихэд ичээх: хүүхэд балчих (хүүхэд ичээх).

Ижил үг:

БАЛЧИХ II

БАЛЧИХ III

БАЛЧИХ IV