БАЛЧИРГАНА
/ ургамал /

Ой модны зах, нуур горхины хөвөөгөөр ургадаг гоньд шиг үртэй, дүгрэг түрүүтний намын олон наст өвс; цагаан хур: дэлгэрэнгүй...

санжгар балчиргана

шүхэр цэцэгтэн, майлзтаны овгийн 3-8 см бүдүүн бөөрөнхий шулуун хөндий иштэй, 1.5-3 м өндөр олон наст ургамал, цайвардуу цэцэгтэй ногоовтор туяатай, жимс 5-6 мм урт, 3-4 мм өргөн, адуу хавар, зун сайн иддэг

хар балчиргана

уулын нугат хажуу, сөөгөн ширэнгэ, ой нугын маш хортой, сараанын овгийн, үндэс, навчны нунтгийг чонын хор хийхэд хэрэглэдэг, цэцгийн шадар эрхтэн хүрэн улаан, юлдэрхүү шовх салбантай, дохиур нь шадар эрхтнээсээ илт богино, цэцгийн шилбэ урт, иш нь 60-100 см өндөр иштэй олон наст өвслөг ургамал

цагаан балчиргана

сараанын овгийн, цэцгийн шадар эрхтэн нь өндгөрхүү, мохоовтор салбантай, ногоон шаравтар өнгөтэй, дохиур нь шадар эрхтнээсээ өчүүхэн богино, цэцгийн шилбэ богино, 70-100 см өндөр иштэй, үндэс, навчны хандмал, нунтгийг нь малын гуур, хачиг, хувалзын устгалд шавшиж, цацаж хэрэглэдэг, ойн нуга, цоорхой, шинэсэн ойн ховор, маш хортой, олон наст өвслөг ургамал