БААРДАН
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Адууны сэвсгэр хомоол.