БАГЦ IV
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Жимсний цэцэрлэг, хүрээлэн - Багц дотор элдэв жимс ургасан байна. Лүнтү. Ойрад нутгийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАГЦ I

БАГЦ II

БАГЦ III