БАГЦ I

Хэсэг хэсэг зүйлийг нэг болгон боосон юм: багц гоймон (боодол гоймон), багц мөнгө дэлгэрэнгүй...

багц гоймон боодол гоймон
багц мөнгө боодол төгрөг
багц чүдэнз боодол чүдэнз
багц янжуур боодол янжуур
Ижил үг:

БАГЦ II

БАГЦ III

БАГЦ IV