БАГЦ II
/ хуучирсан /

Цэцэглэх баг.

Ижил үг:

БАГЦ I

БАГЦ III

БАГЦ IV