АЧИР V
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Арга, эв: ачраа барах (аргаа барах).

Ижил үг:

АЧИР I

АЧИР II:

АЧИР III

АЧИР IV